Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i îmbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=56 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=56 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

Noutati

R. Moldova - Impactul Acordului de Liber Schimb asupra comer?ului ?i dezvolt?rii durabile a fost analizat de oficialii europeni ?i societatea civil?

Reprezentan?i ai societ??ii civile, înal?i func?ionari europeni ?i moldoveni au participat, în data de 8 iulie 2015, la primul Forum de dialog comun cu societatea civil? Uniunea European? - Republica Moldova, dedicat comer?ului ?i dezvolt?rii durabile în contextul implement?rii Acordului de Liber Schimb RM-UE (DCFTA).

 

Forumul a urm?rit identificarea unor solu?ii comune ce vizeaz? buna aplicare a prevederilor DCFTA în domeniul comer?ului ?i dezvolt?rii durabile, astfel încât s? aib? un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri cât ?i asupra mediului, pie?ii muncii etc.

 

Prezent la eveniment, viceministrul Economiei, Octavian Calmîc, a men?ionat importan?a unui dialog constructiv cu societatea civil?:. „Ministerul Economiei mizeaz? pe o comunicare eficient? cu societatea civil? pentru a identifica modul în care Acordul de Liber Schimb RM – UE poate aduce plus de valoare ?i beneficii în sfera economic?, social?, de mediu etc.”

 

Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?

Victoria Bucataru “Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?”in The Different Faces of "Soft Power": The Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the EU

Ed. by Toms Rostoks and Andris Spruds. – Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. – 256 p.,

http://www.liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf

 

Working Group 3 Annual Meeting Report

On 5 June 2015 the Working Group 3 meeting took place in Brussels, gathering 16 working group members and EU officials from EU institutions (DG Energy, DG Environment, DG NEAR). The one-day meeting focused on learning and exchange in the three main policy areas of the WG: environment, climate change, and energy security.

Panel discussion

The meeting was chaired by Murman Margvelashvili (Coordinator of WG3, World Experience for Georgia) and Plamena Borissova (Coordinator of WG3, Institute for Environmental Strategies). In his introduction,Murman Margvelashvili stressed the importance of finding better ways of cooperating, which would benefit the Eastern Partnership countries and organisations, most of all the interaction with the EU and the Eastern Partnership process. “A more conscious attitude towards our energy sector is needed; less grey areas in terms of our politicians’ actions  and internal corruption aligns interest of the whole society in the right direction”.

 

Moldova a depus cerere de aderare la UE - gest simbolic

Ast?zi î?i deschide lucr?rile cel de-al patrulea summit al Parteneriatului Estic, desf??urat la Riga, unde liderii UE se vor întâlni cu reprezentan?i ai Parteneriatului Estic, precum Armenia, Azerbaijan, Belars, Georgia, Moldova ?i Ucraina.

Summitul reprezint? o ocazie pentru a demonstra c? UE continu? s? colaboreze strâns cu to?i cei ?ase parteneri independen?i ?i suverani ai Uniunii, indiferent de nivelul de ambi?ie al fiec?reia dintre aceste ??ri în ceea ce prive?te rela?iile cu UE.

Summitul va fi prezidat de pre?edintele Consiliului European, Donald Tusk, care va reprezenta Uniunea European? împreun? cu pre?edintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Din delega?ia Moldovei fac parte ministrul afacerilor externe ?i integr?rii europene, Natalia Gherman, viceministrul afacerilor externe ?i integr?rii europene, Daniela Cujba, secretarul general al Aparatului pre?edintelui, Ion P?duraru, consilierul preziden?ial pentru comunicare public?, Vlad ?urcanu, ?i ambasadorul Republicii Moldova în Republica Letonia, Alexei Cr?can.

 

Reprezentan?ii societ??ii civile din Moldova, Ucraina ?i Georgia au transmis oficialilor europeni cereri de aderare la Uniunea European?

Ast?zi, 21 mai 2015, în cadrul celei de-a II-a Conferin?e a Societ??ii Civile din Parteneriatul Estic, desf??urat? la Riga, Letonia, reprezentan?ii sectorului asociativ din Moldova, Georgia ?i Ucraina au transmis oficialilor europeni cereri simbolice de aderare a ??rilor lor la Uniunea European?.

In?iativa transmiterii unui astfel de document vine în contextul în care cet??enii celor trei state î?i doresc o perspectiv? clar? ?i previzibil? de aderare la marea familie european?. În condi?iile în care autorit??ile nu se gr?besc s? depun? cereri de aderare, reprezentan?ii societ??ii civile au dorit s? transmit? un mesaj politicienilor privind caracterul ireversibil al procesului de aderare ?i, respectiv, s? determine guvernele celor trei ??ri s? depun? cererile oficiale de aderar cât mai curând posibil.

Textul cererii simbolice de aderare la Uniunea European? a Republicii Moldova

 

 
Mai multe articole..
English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 5 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us