Invitație la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazează pe realizarea Politicii Europene de Vecinătate mai mult...

Cum funcționează CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participanţi facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiinţate şi funcţionează pentru a discuta problemele legate de platformele tematice şi îmbogăţi ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

Noutati

În apărarea independenței presei: „Libertate Hadijei!”

Mai multe organizaţii ale societăţii civile, inclusiv de media au organizat azi, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, un flashmob de solidarizare cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice, care a fost somat de Ambasada Azerbaidjanului să scoată de pe sediul Centrului bannerul de susţinere a jurnalistei azere Hadija Ismailova.

Mai multe organizaţii ale societăţii civile, inclusiv de media au organizat azi, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, un flashmob de solidarizare cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice, care a fost somat de Ambasada Azerbaidjanului să scoată de pe sediul Centrului bannerul de susţinere a jurnalistei azere Hadija Ismailova, condamnată pentru că a anchetat și a scris despre familia preşedintelui azer. Participanții au spus că este o acțiune în apărarea presei independente și au scandat ,„Libertate Khadijei” și „Rușine Ambasadei Azerbaidjanului.”.

Mai multe detalii și poze puteți vedea aici: http://www.europalibera.org/media/photogallery/27712983.html?nocache=1

 

______________________________________________________

 

Today Moldovan Civil Society Organizations, members of the National Platform, including media CSO, organized a solidarity flash-mob in support for the Centre for Investigative Journalism, after the organization was intimidated by the representatives of Azerbaijan Embassy in Chisinau because of a publicly posted banner in support for Azere Hadija Ismailova

Flash-mob also marked the international day of the Free Press. Participants gathered in the front of the Azerbaijan Embassy in Chisinau with banners in support for Hadija Ismailova and shouted slogans like "Free Khadija" "Shame to Azerbaijan Embassy". Also during the flash-mob was raised the topic of free and independent press in the Republic of Moldova and commitment of the Civil Society of Moldova to protect and support investigative journalism.

More info and pictures can be found here: http://www.europalibera.org/media/photogallery/27712983.html?nocache=1

 

REGULAMENT De organizare și functionare a PN FSC a PaE

REGULAMENT

De organizare și functionare a PN FSC a PaE

1.1. Platforma Națională a Forumului Societății Civile din PaE (în continuare – Platforma) este o structură neinsituţionalizată și apolitica, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate  adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.

1.2. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE si alte documente relevante ce se refera la Parteneriatul Estic si relatia RM-UE.

1.3. Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene și a procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum si a sporirii cooperarii regionale

1.4. Platforma nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau vreo persoană în funcţie publica şi nu poate folosi resursele sale pentru finanţarea acestora.

1.5. Denumirea completă este: Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Denumirea abreviată este PN a FSC PaE.

1.6. Platforma se constituie pe termen nedeterminat.

 

 

2.1. Platforma se constituie şi îşi desfăşoară activitatea respectând următoarele principii:

 • participare benevolă şi egalitatea în drepturi a tuturor membrilor ei;
 • neangajare politică;
 • transparenţă, responsabilitate şi flexibilitate;
 • autonomia membrilor Platformei;
 • participare civica activă a membrilor la lucrările Forumului, a Platformei Nationale si a grupurilor de lucru
 • parteneriat cu autorităţile de stat, sectorul privat, mass media, organismele internationale si alte retele si ONG din afara Platformei;
 • Respect reciproc și pluralitate de opinii;
 • Legalitate;

Secţiunea 3. Obiectivele Platformei Națioanle

3.1. Pentru atingerea scopurilor sale, Platforma îşi propune următoarele obiective:

 • Facilitarea dialogului dintre membrii Platformei;
 • Informarea reciprocă a membrilor despre activităţile desfăşurate, identificarea domeniilor neacoperite şi consolidarea eforturilor membrilor Platformei în aceste domenii;
 • Elaborarea programelor comune de colaborare în vederea promovării integrării europene a Republicii Moldova și informării cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european;
 • Susţinerea eforturilor instituțiilor publice, ale organizațiilor neguvernamentale și a altor actori din societate în atingerea obiectivului european;
 • Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de implementare a Acordului de Asociere și a Agendei de asociere precum și a subiectelor de interes public și comunitar
 • Elaborarea documenteleor de poziții, propunerilor de politici publice și a altor documente relevante pentru eforturile de advocacy și sensibilizare a opiniei publice nationale si internationale
 • Realizarea activităților cu implicarea membrilor din alte Platforme Nationale din cadrul FSC PaE
 • · Susținerea activităților din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare și/sau implicare.
 • · Realizarea proiectelor și inițiativelor tematie in fiecare din Grupurile de Lucru a Platformei

Secţiunea 4. Membrii Platformei Nationale a FSC PaE

4.1. Calitatea de membru al Platformei poate fi obținută de către organizațiile neguvernamentale, necomerciale și apolitice, care sunt active și corespund criteriilor de selecție, întrunesc condițiile prevăzute la p.1.1. Criteriile de selecție și documentele ce trebuie prezentate sunt făcute publice.

4.2. Organizația aplicantă va depune la Secretariatul Platformei o cerere/declarație tipizată de aderare la Platformă, cu indicarea Grupului de Lucru din care va face parte. Examinarea cererii de aderare va fi examinată și supusă votului la următoarea ședință a Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va obține prin votul 50% + 1 din membrii prezenți la ședința Platformei.

4.3. Organizaţiile-membre sunt reprezentate în Platformă de către Preşedinte/Director, care poate delega altă persoană pentru a participa în cadrul ședințelor Platformei.

4.4. Organizațiile membre pot avea reprezentanți în cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care doar în unul poate fi Coordonator de Grup. Indiferent de numărul de participanți din partea unei organizații membre, organizația are un singur vot atunci când în cadrul Platformei se votează.

4.5. Drepturile Membrilor Platformei :

 • De a participa la activitaățile organizate de Platformă,
 • De a formula cereri, propuneri, de a exprima opinii asupra subiectelor aflate în dezbatere,
 • De a propune proiecte de declarații, apeluri sau comunicate tematice
 • De a participa la procesul de elaborare și organizare a campaniilor de promovare a procesului de asociere la UE si promovarea sau multiplicarea bunelor practici europene
 • de a beneficia de activităţi de instruire în cadrul Platformei,
 • de a utiliza logotipul Platformei și a menționa apartenența sau implicarea activa in cadrul Platformei în caz de necesitate pentru desfăşurarea anumitor activităţi statutare – coordonând acest lucru cu Secretariatul Platformei,
 • de a face parte şi la alte uniuni ale societatii civile, care nu au obiective si scopuri ce contravin principiilor de activitate ale Platformei,
 • de a beneficia de posibilitatea stabilirii unor parteneriate durabile cu organizaţiile din cadrul Forumului, având oportunitatea de a realiza activităţi în comun cu acestea,
 • de a propune si de a participa la elaborarea documentelor Platformei
 • de a vota și a fi votat în cadrul alegerilor Facilitatorului Național sau a Coordonatorilor Grupurilor de lucru, conform procedurilor stabilite.

4.6. Membrii Platformei sunt obligaţi:

 • să respecte prevederile prezentului Regulament și a deciziilor Platformei
 • să contribuie la realizarea obiectivelor Platformei,
 • să participe activ la promovarea activităţilor Platformei,
 • să nu comită acţiuni ce ar discredita obiectivele Platformei Nationale si ale FSC PaE
 • să nu foloseasca logotipul Platformei pentru alte scopuri decât cele de promovare a valorilor europene si obiectivele Platformei, fiind categoric interzisă folosirea însemnelor Platformei sau logotipul Platformei în campanii electorale, in favoarea unui concurent electoral
 • să se abţină de la orice activitate politică, utilizand/mentionand apartenenta sau calitatea de membru al Platformei
 • să  informeze prin email coordonatorul de Grup si Secretariatul despre activitatile relevante misiunii si obiectivele Platformei, desfasurate de catre organizatia membra
 • să  informeze în scris Secretariatul despre intentia de a se retrage din Platformă, indicand motivele
 • să participe la sedințele Platformei și ale grupurilor de lucru
 • să fie receptivi la solicitările Facilitatorului, Coordonatorului de Grup si ale Secretariatului.
 • să participe activ la activitățile ce tin de informarea opiniei publice despre procesul de integrare europeană.

4.7.  Calitatea de membru al Platformei se pierde în următoarele situaţii:

a)  la cererea scrisă a organizației membrului privind retragerea acestuia din Platformă;

b)    în cazul încetării sau desfiinţării Platformei;

c)   prin excludere, în cazul în care organizația membră a lipsit nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale Grupului de Lucru si/sau 3 ședințe consecutive ale Platformei.

d)    prin excludere, în caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Calitatea de membru este retrasă prin votul majoritatii membrilor prezenți la ședința Platformei

 

Secţiunea 5. Structura și Organizarea Platformei Naționale

5.1. Platforma este organizată în 5 Grupuri de Lucru, fiind coordonate de catre cate un Coordonator, Secretarul si Facilitatorul Platformei

5.2. Platforma își stabilește prioritățile și își realizează activitățile în conformitate cu deciziile Forumului Societății Civile PaE. Facilitatorul Platformei este membru al Comitetului de Coordonare al FSC PaE.

5.3. Activitatea Platformei este coordonată de către Facilitatorul Platfomei, de coordonatorii Grupurilor de Lucru (5)  şi de către Secretariatul Platformei (în continuare – Secretariat), care îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

5.4. Facilitatorul Platformei Naționale este ales prin majoritatea simplă a participanților din cadrul Platformei la Forumul Societății Civile PaE, care este organizat anual de către Secretariatul FSC PaE.

5.5. Atribuțiile Facilitatorului

 • reprezintă Platforma Națională la nivel national si international
 • coordonează comunicarea cu Secretariatul FSC PaE și Comitetul Coordonator al FSC PaE și Grupurile de Lucru
 • organizează în comun cu Secretariatul și Coordonatorii de Grup, convoacă și conduce ședințele Platformei
 • ia decizii urgente ce vizează activitatea Platformei, atunci când opinia membrilor nu poate fi consultată
 • coordonează activitatea Secretariatului
 • Participă la elaborarea priorităților de activitate ale Platformei
 • Coordonează elaborarea de declaraţii şi alte documente ale Platformei
 • Supune votului subiecte privind adoptarea sau retragerea calității de membru al Platformei

5.6. Grupurile de Lucru și Coordonatorii Grupurilor

Membrii Platformei sunt obligați să facă parte în unul din următoarele grupuri de lucru:

 1. Grupul de Lucru 1  Democrație, drepturile omului, buna guvernare și stabilitate
 2. Grupul de Lucru 2 Integrarea economică și convergența cu politicile UE
 3. Grupul de Lucru 3 Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică
 4. Grupul de Lucru 4: Contacte Interumane
 5. Grupul de Lucru 5: Politici de Muncă și Dialog Social

5.7. Coordonatorii Grupurilor de lucru sunt alesi de catre membrii Platformei Naționale, participanti in cadrul Grupului de Lucru corespunzator, prin votul majorității membrilor grupului respectiv (prezenți la ședință). Coordonatorii GL sunt alesi pentru un mandat de un an cu posibilitatea de a fi reales.

5.8. Coordonatorii de Grup au următoarele atribuții

 • sunt responsabili de organizarea și desfășurarea ședințelor GL
 • coordonarea activităților GL
 • facilitarea activitatii sub-grupelor
 • reprezinta Grupul de Lucru in cadrul Consiliului Grupurilor de Lucru, coordonat de catre Secretariatul FSC PaE si asigura comunicarea GL cu colegii din UE si GL din cadrul Platformelor Nationale ale PaE
 • informează Facilitatorul și Secretariatul despre activitatea GL
 • organizeaza periodic sedinte in cadrul GL

5.9. Secretarul Platformei este persoana angajată pe bază permanentă în cadrul PN și are următoarele atribuții:

 • asigură organizarea şedinţelor Platformei si comunicarea intre membri;
 • asigură întocmirea, redactarea şi păstrarea proceselor-verbale, deciziilor şi altor documente adoptate;
 • asistă Facilitatorul Național în realizarea atribuțiilor sale si a Coordonatorilor GL
 • este responsabil de aspectele logistice din cadrul Platformei
 • asistă Facilitatorul si Coordonatorii GL în scrierea si implementarea proiectelor pentru platformă
 • asigura comunicarea cu secretariatul FSC si alte structuri, inclusiv donatori si parteneri
 • responsabil de elaborarea proiect plan de activitati pentru Platforma pe termen scurt, mediu si lung in comun cu Facilitator si Coordonatori GL
 • responsabil de promovarea platformei si informare

5.10. Comunicarea cu membrii Platformei este asigurata prin organizarea sedintelor periodice ale Platformei si in cadrul sedintelor GL. Totodata, comunicarea oficiala in cadrul Platformei va fi asigurata prin intermediul rețelei google-group ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) etc.;

5.11. Ședințele Platformei Naționale se vor realiza trimestrial.

 

5.12. Ședinţe extraordinare vor avea loc ori de cîte ori este nevoie, la iniţiativa scrisă şi motivată a membrilor Platformei, depusă Secretariatului ori la initiativa Coordonatorilor de Grup si a Facilitatorului.

 

5.13. Informaţia despre data, ora, locul desfăşurării şedinţei, proiectele documentelor,  ce vor fi discutate la ședință, sînt aduse la cunoştinţa tuturor membrilor Platformei de către Secretariat nu mai târziu de 5 zile până la ziua şedinţei ordinare și cu 1 zi înainte de ședința extraordinară.

 

5.14. Şedinţa este însoţită de întocmirea unui proces-verbal de către secretariat, semnat de Facilitatorul Național. Extrasul procesului verbal al şedinţei se expediază membrilor nu mai târziu de 10 zile din ziua petrecerii şedinţei. Se intocmeste lista participantilor.

 

 

APEL PUBLIC cu privire la proiectul de lege propus de MAI și adoptat de Guvern care extinde și înăsprește controlul organelor de drept asupra spațiului informațional

Parlamentului Republicii Moldova,

Președintelui Parlamentului, dlui Andrian CANDU,

Comisiilor parlamentare permanente

8 aprilie 2016

 


Organizațiile societății civile semnatare sunt îngrijorate de consecințele negative asupra drepturilor fundamentale ale omului care ar putea apărea în urma adoptării proiectului de lege promovat de MAI și adoptat de Guvern la 30 martie 2016. Proiectul de lege acordă drepturi extrem de largi organelor de drept în cazul unei liste extinse de infracțiuni, nerespectându-se principiul protecției vieții private și a libertății de exprimare. De asemenea, toată povara implementării modificărilor legislative sunt puse în sarcina furnizorilor de servicii, fără o analiză privind costurile și eficiența măsurilor, ceea ce ar putea duce la o creștere substanțială a costurilor pentru accesul la serviciile de on-line și de internet.

 

Suntem conștienți de importanța combaterii infracțiunilor de abuz sexual împotriva copiilor și a terorismului și nu contestăm necesitatea îmbunătățirii cadrului legal în aceste domenii. Totuși, proiectul de lege depășește cu mult obiectivele urmărite și oferă spațiu pentru abuzuri. În acest sens, gradul de pericol social pentru care sunt oferite măsuri speciale de investigații sunt diferite de la un grup de infracțiuni la altul, acesta fiind mult mai pronunțat în cazul infracțiunilor de abuz sexual contra copiilor, a terorismului și chiar a infracțiunilor cibernetice, în comparație cu infracțiunile ce încalcă drepturile de autor și cele conexe. Considerăm că măsurile speciale de investigație urmează a fi separate pentru diverse tipuri de infracțiuni, inclusiv după gradul de pericol social pe care le poartă, acesta fiind mult mai redus în cazul infracțiunilor contra drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Proiectul prevede o supraveghere generală în locul celei specifice și direcționate. Proiectul de lege are o aplicabilitate extrem de largă și nu creează garanții pentru respectarea drepturilor omului. Cea mai mare sarcină a implementării este pusă pe seama furnizorilor de servicii. Nu există o balanță între ingerința în drepturile persoanelor și costurile implementării, pe de o parte, și eficiența acestor măsuri, pe de altă parte. De asemenea, unii termeni nu sunt suficienți de exacți și creează premise pentru abuzuri.

 

Organizațiile semnatare consideră că următoarele prevederi ale proiectului de lege sunt cele mai problematice:

1. Proiectul de lege prevede posibilitatea organelor de drept de a efectua interceptarea și înregistrarea datelor informatice, percheziția informatică, ridicarea obiectelor care conțin date informatice, livrarea controlată, precum și, reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea oricăror comunicări electronice sau mesagerii textuale în cazul tuturor infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave și a infracțiunilor de abuz sexual împotriva minorilor, infracțiunilor ce încalcă drepturile de autor și infracțiunilor informatice. Lista infracțiunilor pentru care sunt permise măsurile enumerate este foarte largă și permite o marjă prea mare pentru intervenție nejustificată. Mai mult, proiectul de lege prevede anularea daunelor ca element al unui șir de infracțiuni informatice, ușurând în așa mod sancționarea pentru aceste infracțiuni. Mărirea numărului de infracțiuni pentru care pot fi aplicate măsuri speciale de investigație și în același timp modificarea componențelor de infracțiuni informatice par a fi exagerate.

2. Proiectul de lege lărgește foarte mult competențele organelor de drept în domeniul informatic. Acestea vor putea să efectueze următoarele măsuri: interceptarea și înregistrarea datelor informatice, percheziția informatică, ridicarea obiectelor care conțin date informatice, livrarea controlată, precum și reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea oricăror comunicări electronice sau mesagerii textuale. Consecințele acestor măsuri asupra drepturilor omului pot fi imprevizibile, însă chiar la prima vedere putem observa unele aspecte problematice de reglementare:

a) în cazul percheziției informatice și ridicării obiectelor care conțin date informatice, este prevăzută posibilitatea de a ridica obiecte care conțin date informatice și examinarea lor la sediul organului de urmărire penală în cazul în care pentru examinarea acestuia se cere timp îndelungat. Proiectul nu prevede un termen limită pentru ridicarea obiectelor ce conțin date informatice pentru examinare. Având în vedere specificul percheziției unui calculator personal care, de regulă, are mii de fișiere, se pare că examinarea obiectelor care conțin date informatice la sediul organului de urmărire penală va fi mai degrabă o regulă decât o excepție;

b) proiectul de lege prevede posibilitatea de a efectua percheziții informatice fără autorizația judecătorului, dacă informațiile căutate se află într-un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, decât cel pentru care s-a solicitat percheziția și/sau ridicarea obiectelor. Proiectul nu limitează efectuarea percheziției, fără autorizația judecătorului, a ”altor obiecte” doar la situațiile ce nu suferă amânare, cum este prevăzut de art. 125 alin. (4) din Codul de procedură penală. Chiar dacă judecătorul urmează să verifice legalitatea acestor acțiuni în termen de 24 de ore, specificul ingerinței respective, fără un control judiciar prealabil, poate duce la încălcarea dreptului persoanei la viață privată. De asemenea, nu a fost evaluat faptul dacă există suficientă capacitate în instanțele judecătorești să asigure verificarea într- un termen foarte scurt a materialelor ce vor fi prezentate judecătorului de instrucție. De cele mai dese ori volumul de informație ce ar urma să fie verificat este compus din mii de fișiere ridicate ca urmare a percheziției informatice în alte sisteme informaționale. Măsura este în același timp și ineficientă și încalcă regulile de administrare ale sistemelor informaționale internaționale, unde ar putea fi stocate informații (Onedrive – Microsoft, iCloud – Apple, Dropbox etc.). Aceste circumstanțe ar putea duce la un control judiciar formal. De altfel, Republica Moldova deja are experiența negativă potrivit căreia 98% din demersurilor procurorilor de a efectua interceptări a convorbirilor telefonice sunt admise de judecătorii de instrucție. În rezultat, în anul 2015 au fost admise 9,704 de demersuri de interceptări.

3. Proiectul nu prevede garanții de respectare a dreptului la viață privată și a libertății de exprimare. Sistarea IP-urilor ce conțin informații controversate dar care nu prezintă un pericol real poate duce la încălcarea libertății de exprimare a utilizatorilor (art. 10 CEDO). Interceptarea comunicărilor de pe internet și percheziția obiectelor care pot conține date și informații personale, citirea mesajelor electronice, pot duce la încălcarea dreptului la viață privată (art. 8 CEDO). Accesul autorităților la orice mesaje electronice (de ex: poșta electronică, convorbirile private de pe orice rețele de socializare, Skype, Viber etc.) ale persoanei sau la bunurile acesteia care conțin date informatice (calculatoare personale, laptopuri, smartphone-uri, tablete etc.) reprezintă o ingerință ce poate duce la concluzii despre viața privată a persoanei, precum obiceiurile din viața cotidiană, locurile de ședere permanente sau temporare, deplasările zilnice sau alte deplasări, activitățile desfășurate, relațiile sociale ale acestor persoane și mediile sociale frecventate de ele (CJUE, Hotărâre din 8 aprilie 2014, § 27). Astfel, asemenea măsuri ar trebui să fie posibile doar în cazuri excepționale, care însă nu rezultă din proiectul de lege care are o aplicabilitate extrem de largă. Spre exemplu:

a) proiectul de lege prevede posibilitatea furnizorilor de a sista a accesul la toate adresele IP pe care sunt amplasate pagini web ce conțin pornografie infantilă, promovează abuzul sexual sau exploatarea sexuală a copiilor, conțin informații ce fac propagandă războiului sau terorismului, îndeamnă la ură sau discriminare națională, rasială ori religioasă, la ostilitate sau violență, conțin sau difuzează instrucțiuni privind modul de comitere a infracțiunilor. Nu este clar care vor fi consecințele acestor acțiuni – vor fi blocate/șterse comentariile, informațiile sus-menționate sau va fi blocată toată pagina web? De asemenea, sintagma „conțin sau difuzează instrucțiuni privind modul de comitere a infracțiunilor” este lipsită de claritate. În asemenea condiții incerte, dacă o persoană de rea credință va posta un astfel de comentariu pe o pagină web de noutăți, toată pagina web ar putea să fie blocată. Asemenea prevederi nu sunt proporționale scopului declarat și sunt improprii într-o societate democratică;

b) Proiectul de lege nu prevede cum are loc sistarea, dacă există vreun control judiciar sau alte garanții care nu ar permite abuzuri, și nu prevede un sistem de gradare a sancțiunilor, ce ar putea duce doar în cazuri excepționale la sistarea accesului la o pagină web. CtEDO a statuat că trebuie să existe un cadru legal care asigură un control riguros al scopului blocării unui site și un control judiciar care ar preveni orice abuz (hotărârea Ahmet Yildirim c. Turciei, 18 decembrie 2012, § 64).

 1. Proiectul de lege nu prevede suficiente garanții în ceea ce privește stocarea și accesul la datele informaționale. Anterior, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat prin Hotărârea din 8 aprilie 2014 Directiva 2006/24/CE care prevedea obligația păstrării informațiilor informatice de către furnizori și permitea accesul autorităților la aceste date. CJUE a declarat că scopul urmărit de combatere a criminalității grave nu a fost proporțional cu ingerințele permise de Directivă. Aspectele problematice subliniate de CJUE au fost că Directiva se aplica asupra cvasitotalității populației, adică și asupra persoanelor în privința cărora nu există indicii de comitere a unei infracțiuni grave, fără excepții nici măcar legate de secretul profesional (§ 56- 58), și nu stipula o legătură între datele păstrate și o amenințare pentru siguranța publică, și nu prevedea nici criterii obiective care ar limita accesul autorităților competente la informații și utilizarea lor ulterioară pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor (§ 59-60). Proiectul de lege propus de MAI, de asemenea, se aplică tuturor utilizatorilor de resurse informaționale fără a prevedea excepții și nu face o legătură între datele care urmează a fi păstrate și categoriile de infracțiuni care justifică accesul la aceste date.

 2. Cheltuielile financiare pentru păstrarea informației se pune pe umerii furnizorilor de informații. Păstrarea și stocarea informațiilor pe perioade de 6 luni pentru traficul de internet și un an pentru comunicările telefonice este extrem de costisitoare și va duce la închiderea unor furnizori și, respectiv, scumpirea serviciilor în cazul altor furnizori. Autorii proiectului nu au efectuat o analiză a eficienței acestor cerințe de stocare a informației raportată la costuri. Având în vedere nivelul sporit de sărăcie în Republica Moldova, scumpirea serviciilor de furnizare a serviciilor de internet ar putea afecta accesul la informație și libertatea de exprimare a populației.

 3. Proiectul nu prevede o perioadă rezonabilă între adoptare și implementare, pentru a permite furnizorilor de informații să-și ajusteze politicile interne și să-și procure utilajul necesar, dar și pentru instruirea judecătorilor care vor autoriza aceste măsuri și a altor reprezentanți ai organelor de drept care le vor aplica în practică.

În concluzie, fiind conștienți de (1) riscul major de încălcare a drepturilor fundamentale ale persoanelor în cazul adoptării proiectului legii în versiunea actuală, (2) motivarea insuficientă a notei informative, în special în ceea ce ține de evaluarea costurilor pentru implementarea proiectului de lege, (3) lacunele din proiect ce ar putea duce la abuzuri din partea autorităților, și având în vederepage3image29184 page3image29344 page3image29504 page3image29664

De asemenea, suntem îngrijorați și de alte inițiative legislative ce țin de înăsprirea controlului organelor de drept asupra spațiului informațional și verificarea candidaților la funcțiile de demnitate publică. Propunerile vizează modificarea Legii nr. 271 din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a

candidaților la funcții publice, introducerea mandatului de securitate și reformarea Serviciului de Informații și Securitate. Aceste legi, de asemenea au drept scop accesarea și stocarea datelor, precum și acordarea unor împuterniciri nejustificate, în afara unui proces penal, a candidaților sau persoanelor cu funcții publice.

(4) lipsa generală de încredere a societății în organele de drept, (5) maniera nedemocratică în care a fost votat și investit Guvernul ”Filip” care, deși existau multe alte restanțe prioritare, a adoptat acest proiect la care au renunțat anterior două Guverne, (6) precum și complexitatea proiectului de lege și implicațiile majore care acesta îl poate avea în societate,


SEMNATARII APELULUI SOLICITĂ PARLAMENTULUI:

 1. Remiterea proiectului de lege pentru expertizare Comisiei de la Veneția în vederea verificării corespunderii proiectului de lege cu standardele europene;

 2. Solicitarea asistenței partenerilor de dezvoltare pentru o analiză a bunelor practici europene de implementare a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Budapesta, 2001) și a Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 2007);

 3. Consultarea pe larg a proiectului cu societatea civilă și promovarea inițiativelor care corespund standardelor internaționale și efectuarea unei analize a costurilor necesare pentru implementarea proiectului de lege;

4. Ajustarea proiectului de lege în vederea creării cadrului legal eficient pentru prevenirea și combaterea crimelor     contra minorilor și a terorismului, pe de o parte, și excluderea din proiect a infracțiunilor pentru care nu sunt justificate aplicarea măsurilor speciale de investigație ce pot afecta grav viața privată sau libertatea de exprimare a persoanelor, pe de altă parte.

 


Organizațiile semnatare:

 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),

 2. Amnesty International Moldova,

 3. Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova (CJIM),

 4. RISE Moldova,

 5. Centrul de Resurse DIALOG-Pro,

 6. BIOS,

 7. Fundația pentru Dezvoltare din Moldova,

 8. Asociația Presei Independente (API),

 9. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova,

 10. Transparency International Moldova,

 11. Asociația Promo-LEX,

 12. Asociația pentru Guvernare Eficienta si Responsabila,

 13. Fundația Est-Europeană,

 14. Terra-1530,

 15. Institutul de Politici Publice (IPP),

 16. Centrul National de Mediu,

 17. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),

 18. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului si Dezvoltarea Durabilă,

 19. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova,

 20. Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”,

 21. Asociația Micului Business,

 22. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

 23. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),

 24. Institutul de Reforme Penale (IRP),

 25. Ambasada Drepturilor Omului.

page4image22712 page4image22872 page4image23032

 

 

Organizațiile din Moldova au obțiunt suport în cadrul programului de granturi a Forumului Societății Civile

Cinci organizații a societății civile din Republica Moldova vor obține suport financiar pentru realizarea proiectelor atît în țară cît și pe întreg arealul Parteneraitului Estic. Susținerea financiară de pînă la 25000 de euro a fost oferită în cadrul programului de granturi a Forumului Societății Civile din Parteneraitul Estic. În total au fost depuse spre examinare 49 de propuneri de proiecte eligibile din țările Parteneriatului Estic, dintre care 17 vor fi finanțate.

Proiectele ONG-urilor din Moldova vor targheta subiecte ca, consolidarea eforturilor de combaterea corupției politice în țările PaE, diseminarea experienței Letoniei în depășirea crizei economice, sporirea participării societăți civile în implementarea standardelor Europene, implementarea managementului deșeurilor în conformitate cu Acordul de Asociere și promovarea reformelor în sistemul educațional superior.

Proiectele urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2016, rezultatele acestora vor fi prezentate la următorul Forum al Societății Civile din PaE, în toamna anului 2016.

Lista tuturor proiectelor ce vor fi susținute de Forumul Societății Civile din PaE poate fi găsită aici.

 

 

The EU Delegation to the Republic of Moldova published the call for proposals “Strengthening the role of civil society in monitoring budget support operations”

The EU Delegation to the Republic of Moldova published the call for proposals “Strengthening the role of civil society in monitoring budget support operationsunder the reference (18/08/2015) EuropeAid/151638/DH/ACT/MD which is open for applications until 10 May 2016.

The global objective of this call for proposals is to improve the effectiveness, transparency and accountability of EU assistance in mainstreaming civil society activity in the main sectors of budget support.

Information sessions will be held in the period 6 – 8 April in the following locations:

 1. 6 April 2016 at Comrat in Altin Palace Hotel (Lenin 204 – E str., Comrat, Republic of Moldova) from 11.00h to 13.00h.
 2. 7 April 2016 at Balti in Lido Hotel (str. Decebal 139, Balti, Republic of Moldova) from 14.00 to 16.00
 3. 8 April 2016 at Chisinau in Regency Hotel & Convention (Sfatul Tarii 17 str., MD 2012, Chisinau, Republic of Moldova) from 10.00 to 12.00

For more information about the call for proposals :

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151638

 
Mai multe articole..
English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 37 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us