Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost īnfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i īmbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

Noutati

Mai multe organiza?ii ale societ??ii civile, inclusiv de media au organizat azi, de Ziua Mondial? a Libert??ii Presei, un flashmob de solidarizare cu Centrul de Investiga?ii Jurnalistice, care a fost somat de Ambasada Azerbaidjanului s? scoat? de pe sediul Centrului bannerul de sus?inere a jurnalistei azere Hadija Ismailova.

Mai multe organiza?ii ale societ??ii civile, inclusiv de media au organizat azi, de Ziua Mondial? a Libert??ii Presei, un flashmob de solidarizare cu Centrul de Investiga?ii Jurnalistice, care a fost somat de Ambasada Azerbaidjanului s? scoat? de pe sediul Centrului bannerul de sus?inere a jurnalistei azere Hadija Ismailova, condamnat? pentru c? a anchetat ?i a scris despre familia pre?edintelui azer. Participan?ii au spus c? este o ac?iune īn ap?rarea presei independente ?i au scandat ,„Libertate Khadijei” ?i „Ru?ine Ambasadei Azerbaidjanului.”.

Mai multe detalii ?i poze pute?i vedea aici: http://www.europalibera.org/media/photogallery/27712983.html?nocache=1

 

______________________________________________________

 

Today Moldovan Civil Society Organizations, members of the National Platform, including media CSO, organized a solidarity flash-mob in support for the Centre for Investigative Journalism, after the organization was intimidated by the representatives of Azerbaijan Embassy in Chisinau because of a publicly posted banner in support for Azere Hadija Ismailova

Flash-mob also marked the international day of the Free Press. Participants gathered in the front of the Azerbaijan Embassy in Chisinau with banners in support for Hadija Ismailova and shouted slogans like "Free Khadija" "Shame to Azerbaijan Embassy". Also during the flash-mob was raised the topic of free and independent press in the Republic of Moldova and commitment of the Civil Society of Moldova to protect and support investigative journalism.

More info and pictures can be found here: http://www.europalibera.org/media/photogallery/27712983.html?nocache=1

 

REGULAMENT De organizare ?i functionare a PN FSC a PaE

REGULAMENT

De organizare ?i functionare a PN FSC a PaE

1.1. Platforma Na?ional? a Forumului Societ??ii Civile din PaE (īn continuare – Platforma) este o structur? neinsitu?ionalizat? ?i apolitica, ce func?ioneaz? pe principii benevole ?i la care poate  adera orice organiza?ie neguvernamental?, necomercial? ?i apolitic?, care īmp?rt??e?te viziunea, misiunea ?i obiectivele Platformei ?i este gata s? se implice activ ?i īn mod direct īn realizarea acestora.

1.2. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare european? ?i de dezvoltare democratic? a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy ?i monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE si alte documente relevante ce se refera la Parteneriatul Estic si relatia RM-UE.

1.3. Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene ?i a procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum si a sporirii cooperarii regionale

1.4. Platforma nu sus?ine vreun partid politic, bloc electoral sau vreo persoan? īn func?ie publica ?i nu poate folosi resursele sale pentru finan?area acestora.

1.5. Denumirea complet? este: Platforma Na?ional? a Forumului Societ??ii Civile din Parteneriatul Estic. Denumirea abreviat? este PN a FSC PaE.

1.6. Platforma se constituie pe termen nedeterminat.

 

 

2.1. Platforma se constituie ?i ī?i desf??oar? activitatea respectānd urm?toarele principii:

 • participare benevol? ?i egalitatea īn drepturi a tuturor membrilor ei;
 • neangajare politic?;
 • transparen??, responsabilitate ?i flexibilitate;
 • autonomia membrilor Platformei;
 • participare civica activ? a membrilor la lucr?rile Forumului, a Platformei Nationale si a grupurilor de lucru
 • parteneriat cu autorit??ile de stat, sectorul privat, mass media, organismele internationale si alte retele si ONG din afara Platformei;
 • Respect reciproc ?i pluralitate de opinii;
 • Legalitate;

Sec?iunea 3. Obiectivele Platformei Na?ioanle

3.1. Pentru atingerea scopurilor sale, Platforma ī?i propune urm?toarele obiective:

 • Facilitarea dialogului dintre membrii Platformei;
 • Informarea reciproc? a membrilor despre activit??ile desf??urate, identificarea domeniilor neacoperite ?i consolidarea eforturilor membrilor Platformei īn aceste domenii;
 • Elaborarea programelor comune de colaborare īn vederea promov?rii integr?rii europene a Republicii Moldova ?i inform?rii cet??enilor despre avantajele ?i provoc?rile parcursului european;
 • Sus?inerea eforturilor institu?iilor publice, ale organiza?iilor neguvernamentale ?i a altor actori din societate īn atingerea obiectivului european;
 • Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de implementare a Acordului de Asociere ?i a Agendei de asociere precum ?i a subiectelor de interes public ?i comunitar
 • Elaborarea documenteleor de pozi?ii, propunerilor de politici publice ?i a altor documente relevante pentru eforturile de advocacy ?i sensibilizare a opiniei publice nationale si internationale
 • Realizarea activit??ilor cu implicarea membrilor din alte Platforme Nationale din cadrul FSC PaE
 • · Sus?inerea activit??ilor din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare ?i/sau implicare.
 • · Realizarea proiectelor ?i ini?iativelor tematie in fiecare din Grupurile de Lucru a Platformei

Sec?iunea 4. Membrii Platformei Nationale a FSC PaE

4.1. Calitatea de membru al Platformei poate fi ob?inut? de c?tre organiza?iile neguvernamentale, necomerciale ?i apolitice, care sunt active ?i corespund criteriilor de selec?ie, īntrunesc condi?iile prev?zute la p.1.1. Criteriile de selec?ie ?i documentele ce trebuie prezentate sunt f?cute publice.

4.2. Organiza?ia aplicant? va depune la Secretariatul Platformei o cerere/declara?ie tipizat? de aderare la Platform?, cu indicarea Grupului de Lucru din care va face parte. Examinarea cererii de aderare va fi examinat? ?i supus? votului la urm?toarea ?edin?? a Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va ob?ine prin votul 50% + 1 din membrii prezen?i la ?edin?a Platformei.

4.3. Organiza?iile-membre sunt reprezentate īn Platform? de c?tre Pre?edinte/Director, care poate delega alt? persoan? pentru a participa īn cadrul ?edin?elor Platformei.

4.4. Organiza?iile membre pot avea reprezentan?i īn cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care doar īn unul poate fi Coordonator de Grup. Indiferent de num?rul de participan?i din partea unei organiza?ii membre, organiza?ia are un singur vot atunci cānd īn cadrul Platformei se voteaz?.

4.5. Drepturile Membrilor Platformei :

 • De a participa la activita??ile organizate de Platform?,
 • De a formula cereri, propuneri, de a exprima opinii asupra subiectelor aflate īn dezbatere,
 • De a propune proiecte de declara?ii, apeluri sau comunicate tematice
 • De a participa la procesul de elaborare ?i organizare a campaniilor de promovare a procesului de asociere la UE si promovarea sau multiplicarea bunelor practici europene
 • de a beneficia de activit??i de instruire īn cadrul Platformei,
 • de a utiliza logotipul Platformei ?i a men?iona apartenen?a sau implicarea activa in cadrul Platformei īn caz de necesitate pentru desf??urarea anumitor activit??i statutare – coordonānd acest lucru cu Secretariatul Platformei,
 • de a face parte ?i la alte uniuni ale societatii civile, care nu au obiective si scopuri ce contravin principiilor de activitate ale Platformei,
 • de a beneficia de posibilitatea stabilirii unor parteneriate durabile cu organiza?iile din cadrul Forumului, avānd oportunitatea de a realiza activit??i īn comun cu acestea,
 • de a propune si de a participa la elaborarea documentelor Platformei
 • de a vota ?i a fi votat īn cadrul alegerilor Facilitatorului Na?ional sau a Coordonatorilor Grupurilor de lucru, conform procedurilor stabilite.

4.6. Membrii Platformei sunt obliga?i:

 • s? respecte prevederile prezentului Regulament ?i a deciziilor Platformei
 • s? contribuie la realizarea obiectivelor Platformei,
 • s? participe activ la promovarea activit??ilor Platformei,
 • s? nu comit? ac?iuni ce ar discredita obiectivele Platformei Nationale si ale FSC PaE
 • s? nu foloseasca logotipul Platformei pentru alte scopuri decāt cele de promovare a valorilor europene si obiectivele Platformei, fiind categoric interzis? folosirea īnsemnelor Platformei sau logotipul Platformei īn campanii electorale, in favoarea unui concurent electoral
 • s? se ab?in? de la orice activitate politic?, utilizand/mentionand apartenenta sau calitatea de membru al Platformei
 • s?  informeze prin email coordonatorul de Grup si Secretariatul despre activitatile relevante misiunii si obiectivele Platformei, desfasurate de catre organizatia membra
 • s?  informeze īn scris Secretariatul despre intentia de a se retrage din Platform?, indicand motivele
 • s? participe la sedin?ele Platformei ?i ale grupurilor de lucru
 • s? fie receptivi la solicit?rile Facilitatorului, Coordonatorului de Grup si ale Secretariatului.
 • s? participe activ la activit??ile ce tin de informarea opiniei publice despre procesul de integrare european?.

4.7.  Calitatea de membru al Platformei se pierde īn urm?toarele situa?ii:

a)  la cererea scris? a organiza?iei membrului privind retragerea acestuia din Platform?;

b)    īn cazul īncet?rii sau desfiin??rii Platformei;

c)   prin excludere, īn cazul īn care organiza?ia membr? a lipsit nemotivat de la 3 ?edin?e consecutive ale Grupului de Lucru si/sau 3 ?edin?e consecutive ale Platformei.

d)    prin excludere, īn caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Calitatea de membru este retras? prin votul majoritatii membrilor prezen?i la ?edin?a Platformei

 

Sec?iunea 5. Structura ?i Organizarea Platformei Na?ionale

5.1. Platforma este organizat? īn 5 Grupuri de Lucru, fiind coordonate de catre cate un Coordonator, Secretarul si Facilitatorul Platformei

5.2. Platforma ī?i stabile?te priorit??ile ?i ī?i realizeaz? activit??ile īn conformitate cu deciziile Forumului Societ??ii Civile PaE. Facilitatorul Platformei este membru al Comitetului de Coordonare al FSC PaE.

5.3. Activitatea Platformei este coordonat? de c?tre Facilitatorul Platfomei, de coordonatorii Grupurilor de Lucru (5)  ?i de c?tre Secretariatul Platformei (īn continuare – Secretariat), care ī?i vor desf??ura activitatea īn conformitate cu prezentul Regulament.

5.4. Facilitatorul Platformei Na?ionale este ales prin majoritatea simpl? a participan?ilor din cadrul Platformei la Forumul Societ??ii Civile PaE, care este organizat anual de c?tre Secretariatul FSC PaE.

5.5. Atribu?iile Facilitatorului

 • reprezint? Platforma Na?ional? la nivel national si international
 • coordoneaz? comunicarea cu Secretariatul FSC PaE ?i Comitetul Coordonator al FSC PaE ?i Grupurile de Lucru
 • organizeaz? īn comun cu Secretariatul ?i Coordonatorii de Grup, convoac? ?i conduce ?edin?ele Platformei
 • ia decizii urgente ce vizeaz? activitatea Platformei, atunci cānd opinia membrilor nu poate fi consultat?
 • coordoneaz? activitatea Secretariatului
 • Particip? la elaborarea priorit??ilor de activitate ale Platformei
 • Coordoneaz? elaborarea de declara?ii ?i alte documente ale Platformei
 • Supune votului subiecte privind adoptarea sau retragerea calit??ii de membru al Platformei

5.6. Grupurile de Lucru ?i Coordonatorii Grupurilor

Membrii Platformei sunt obliga?i s? fac? parte īn unul din urm?toarele grupuri de lucru:

 1. Grupul de Lucru 1  Democra?ie, drepturile omului, buna guvernare ?i stabilitate
 2. Grupul de Lucru 2 Integrarea economic? ?i convergen?a cu politicile UE
 3. Grupul de Lucru 3 Mediul, schimb?rile climatice ?i securitatea energetic?
 4. Grupul de Lucru 4: Contacte Interumane
 5. Grupul de Lucru 5: Politici de Munc? ?i Dialog Social

5.7. Coordonatorii Grupurilor de lucru sunt alesi de catre membrii Platformei Na?ionale, participanti in cadrul Grupului de Lucru corespunzator, prin votul majorit??ii membrilor grupului respectiv (prezen?i la ?edin??). Coordonatorii GL sunt alesi pentru un mandat de un an cu posibilitatea de a fi reales.

5.8. Coordonatorii de Grup au urm?toarele atribu?ii

 • sunt responsabili de organizarea ?i desf??urarea ?edin?elor GL
 • coordonarea activit??ilor GL
 • facilitarea activitatii sub-grupelor
 • reprezinta Grupul de Lucru in cadrul Consiliului Grupurilor de Lucru, coordonat de catre Secretariatul FSC PaE si asigura comunicarea GL cu colegii din UE si GL din cadrul Platformelor Nationale ale PaE
 • informeaz? Facilitatorul ?i Secretariatul despre activitatea GL
 • organizeaza periodic sedinte in cadrul GL

5.9. Secretarul Platformei este persoana angajat? pe baz? permanent? īn cadrul PN ?i are urm?toarele atribu?ii:

 • asigur? organizarea ?edin?elor Platformei si comunicarea intre membri;
 • asigur? īntocmirea, redactarea ?i p?strarea proceselor-verbale, deciziilor ?i altor documente adoptate;
 • asist? Facilitatorul Na?ional īn realizarea atribu?iilor sale si a Coordonatorilor GL
 • este responsabil de aspectele logistice din cadrul Platformei
 • asist? Facilitatorul si Coordonatorii GL īn scrierea si implementarea proiectelor pentru platform?
 • asigura comunicarea cu secretariatul FSC si alte structuri, inclusiv donatori si parteneri
 • responsabil de elaborarea proiect plan de activitati pentru Platforma pe termen scurt, mediu si lung in comun cu Facilitator si Coordonatori GL
 • responsabil de promovarea platformei si informare

5.10. Comunicarea cu membrii Platformei este asigurata prin organizarea sedintelor periodice ale Platformei si in cadrul sedintelor GL. Totodata, comunicarea oficiala in cadrul Platformei va fi asigurata prin intermediul re?elei google-group ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) etc.;

5.11. ?edin?ele Platformei Na?ionale se vor realiza trimestrial.

 

5.12. ?edin?e extraordinare vor avea loc ori de cīte ori este nevoie, la ini?iativa scris? ?i motivat? a membrilor Platformei, depus? Secretariatului ori la initiativa Coordonatorilor de Grup si a Facilitatorului.

 

5.13. Informa?ia despre data, ora, locul desf??ur?rii ?edin?ei, proiectele documentelor,  ce vor fi discutate la ?edin??, sīnt aduse la cuno?tin?a tuturor membrilor Platformei de c?tre Secretariat nu mai tārziu de 5 zile pān? la ziua ?edin?ei ordinare ?i cu 1 zi īnainte de ?edin?a extraordinar?.

 

5.14. ?edin?a este īnso?it? de īntocmirea unui proces-verbal de c?tre secretariat, semnat de Facilitatorul Na?ional. Extrasul procesului verbal al ?edin?ei se expediaz? membrilor nu mai tārziu de 10 zile din ziua petrecerii ?edin?ei. Se intocmeste lista participantilor.

 

 

Parlamentului Republicii Moldova,

Pre?edintelui Parlamentului, dlui Andrian CANDU,

Comisiilor parlamentare permanente

8 aprilie 2016

 


Organiza?iile societ??ii civile semnatare sunt īngrijorate de consecin?ele negative asupra drepturilor fundamentale ale omului care ar putea ap?rea īn urma adopt?rii proiectului de lege promovat de MAI ?i adoptat de Guvern la 30 martie 2016. Proiectul de lege acord? drepturi extrem de largi organelor de drept īn cazul unei liste extinse de infrac?iuni, nerespectāndu-se principiul protec?iei vie?ii private ?i a libert??ii de exprimare. De asemenea, toat? povara implement?rii modific?rilor legislative sunt puse īn sarcina furnizorilor de servicii, f?r? o analiz? privind costurile ?i eficien?a m?surilor, ceea ce ar putea duce la o cre?tere substan?ial? a costurilor pentru accesul la serviciile de on-line ?i de internet.

 

Suntem con?tien?i de importan?a combaterii infrac?iunilor de abuz sexual īmpotriva copiilor ?i a terorismului ?i nu contest?m necesitatea īmbun?t??irii cadrului legal īn aceste domenii. Totu?i, proiectul de lege dep??e?te cu mult obiectivele urm?rite ?i ofer? spa?iu pentru abuzuri. Īn acest sens, gradul de pericol social pentru care sunt oferite m?suri speciale de investiga?ii sunt diferite de la un grup de infrac?iuni la altul, acesta fiind mult mai pronun?at īn cazul infrac?iunilor de abuz sexual contra copiilor, a terorismului ?i chiar a infrac?iunilor cibernetice, īn compara?ie cu infrac?iunile ce īncalc? drepturile de autor ?i cele conexe. Consider?m c? m?surile speciale de investiga?ie urmeaz? a fi separate pentru diverse tipuri de infrac?iuni, inclusiv dup? gradul de pericol social pe care le poart?, acesta fiind mult mai redus īn cazul infrac?iunilor contra drepturilor de autor ?i a drepturilor conexe. Proiectul prevede o supraveghere general? īn locul celei specifice ?i direc?ionate. Proiectul de lege are o aplicabilitate extrem de larg? ?i nu creeaz? garan?ii pentru respectarea drepturilor omului. Cea mai mare sarcin? a implement?rii este pus? pe seama furnizorilor de servicii. Nu exist? o balan?? īntre ingerin?a īn drepturile persoanelor ?i costurile implement?rii, pe de o parte, ?i eficien?a acestor m?suri, pe de alt? parte. De asemenea, unii termeni nu sunt suficien?i de exac?i ?i creeaz? premise pentru abuzuri.

 

Organiza?iile semnatare consider? c? urm?toarele prevederi ale proiectului de lege sunt cele mai problematice:

1. Proiectul de lege prevede posibilitatea organelor de drept de a efectua interceptarea ?i īnregistrarea datelor informatice, perchezi?ia informatic?, ridicarea obiectelor care con?in date informatice, livrarea controlat?, precum ?i, re?inerea, cercetarea, predarea, perchezi?ionarea sau ridicarea oric?ror comunic?ri electronice sau mesagerii textuale īn cazul tuturor infrac?iunilor grave, deosebit de grave ?i excep?ional de grave ?i a infrac?iunilor de abuz sexual īmpotriva minorilor, infrac?iunilor ce īncalc? drepturile de autor ?i infrac?iunilor informatice. Lista infrac?iunilor pentru care sunt permise m?surile enumerate este foarte larg? ?i permite o marj? prea mare pentru interven?ie nejustificat?. Mai mult, proiectul de lege prevede anularea daunelor ca element al unui ?ir de infrac?iuni informatice, u?urānd īn a?a mod sanc?ionarea pentru aceste infrac?iuni. M?rirea num?rului de infrac?iuni pentru care pot fi aplicate m?suri speciale de investiga?ie ?i īn acela?i timp modificarea componen?elor de infrac?iuni informatice par a fi exagerate.

2. Proiectul de lege l?rge?te foarte mult competen?ele organelor de drept īn domeniul informatic. Acestea vor putea s? efectueze urm?toarele m?suri: interceptarea ?i īnregistrarea datelor informatice, perchezi?ia informatic?, ridicarea obiectelor care con?in date informatice, livrarea controlat?, precum ?i re?inerea, cercetarea, predarea, perchezi?ionarea sau ridicarea oric?ror comunic?ri electronice sau mesagerii textuale. Consecin?ele acestor m?suri asupra drepturilor omului pot fi imprevizibile, īns? chiar la prima vedere putem observa unele aspecte problematice de reglementare:

a) īn cazul perchezi?iei informatice ?i ridic?rii obiectelor care con?in date informatice, este prev?zut? posibilitatea de a ridica obiecte care con?in date informatice ?i examinarea lor la sediul organului de urm?rire penal? īn cazul īn care pentru examinarea acestuia se cere timp īndelungat. Proiectul nu prevede un termen limit? pentru ridicarea obiectelor ce con?in date informatice pentru examinare. Avānd īn vedere specificul perchezi?iei unui calculator personal care, de regul?, are mii de fi?iere, se pare c? examinarea obiectelor care con?in date informatice la sediul organului de urm?rire penal? va fi mai degrab? o regul? decāt o excep?ie;

b) proiectul de lege prevede posibilitatea de a efectua perchezi?ii informatice f?r? autoriza?ia judec?torului, dac? informa?iile c?utate se afl? īntr-un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, decāt cel pentru care s-a solicitat perchezi?ia ?i/sau ridicarea obiectelor. Proiectul nu limiteaz? efectuarea perchezi?iei, f?r? autoriza?ia judec?torului, a ”altor obiecte” doar la situa?iile ce nu sufer? amānare, cum este prev?zut de art. 125 alin. (4) din Codul de procedur? penal?. Chiar dac? judec?torul urmeaz? s? verifice legalitatea acestor ac?iuni īn termen de 24 de ore, specificul ingerin?ei respective, f?r? un control judiciar prealabil, poate duce la īnc?lcarea dreptului persoanei la via?? privat?. De asemenea, nu a fost evaluat faptul dac? exist? suficient? capacitate īn instan?ele judec?tore?ti s? asigure verificarea īntr- un termen foarte scurt a materialelor ce vor fi prezentate judec?torului de instruc?ie. De cele mai dese ori volumul de informa?ie ce ar urma s? fie verificat este compus din mii de fi?iere ridicate ca urmare a perchezi?iei informatice īn alte sisteme informa?ionale. M?sura este īn acela?i timp ?i ineficient? ?i īncalc? regulile de administrare ale sistemelor informa?ionale interna?ionale, unde ar putea fi stocate informa?ii (Onedrive – Microsoft, iCloud – Apple, Dropbox etc.). Aceste circumstan?e ar putea duce la un control judiciar formal. De altfel, Republica Moldova deja are experien?a negativ? potrivit c?reia 98% din demersurilor procurorilor de a efectua intercept?ri a convorbirilor telefonice sunt admise de judec?torii de instruc?ie. Īn rezultat, īn anul 2015 au fost admise 9,704 de demersuri de intercept?ri.

3. Proiectul nu prevede garan?ii de respectare a dreptului la via?? privat? ?i a libert??ii de exprimare. Sistarea IP-urilor ce con?in informa?ii controversate dar care nu prezint? un pericol real poate duce la īnc?lcarea libert??ii de exprimare a utilizatorilor (art. 10 CEDO). Interceptarea comunic?rilor de pe internet ?i perchezi?ia obiectelor care pot con?ine date ?i informa?ii personale, citirea mesajelor electronice, pot duce la īnc?lcarea dreptului la via?? privat? (art. 8 CEDO). Accesul autorit??ilor la orice mesaje electronice (de ex: po?ta electronic?, convorbirile private de pe orice re?ele de socializare, Skype, Viber etc.) ale persoanei sau la bunurile acesteia care con?in date informatice (calculatoare personale, laptopuri, smartphone-uri, tablete etc.) reprezint? o ingerin?? ce poate duce la concluzii despre via?a privat? a persoanei, precum obiceiurile din via?a cotidian?, locurile de ?edere permanente sau temporare, deplas?rile zilnice sau alte deplas?ri, activit??ile desf??urate, rela?iile sociale ale acestor persoane ?i mediile sociale frecventate de ele (CJUE, Hot?rāre din 8 aprilie 2014, § 27). Astfel, asemenea m?suri ar trebui s? fie posibile doar īn cazuri excep?ionale, care īns? nu rezult? din proiectul de lege care are o aplicabilitate extrem de larg?. Spre exemplu:

a) proiectul de lege prevede posibilitatea furnizorilor de a sista a accesul la toate adresele IP pe care sunt amplasate pagini web ce con?in pornografie infantil?, promoveaz? abuzul sexual sau exploatarea sexual? a copiilor, con?in informa?ii ce fac propagand? r?zboiului sau terorismului, īndeamn? la ur? sau discriminare na?ional?, rasial? ori religioas?, la ostilitate sau violen??, con?in sau difuzeaz? instruc?iuni privind modul de comitere a infrac?iunilor. Nu este clar care vor fi consecin?ele acestor ac?iuni – vor fi blocate/?terse comentariile, informa?iile sus-men?ionate sau va fi blocat? toat? pagina web? De asemenea, sintagma „con?in sau difuzeaz? instruc?iuni privind modul de comitere a infrac?iunilor” este lipsit? de claritate. Īn asemenea condi?ii incerte, dac? o persoan? de rea credin?? va posta un astfel de comentariu pe o pagin? web de nout??i, toat? pagina web ar putea s? fie blocat?. Asemenea prevederi nu sunt propor?ionale scopului declarat ?i sunt improprii īntr-o societate democratic?;

b) Proiectul de lege nu prevede cum are loc sistarea, dac? exist? vreun control judiciar sau alte garan?ii care nu ar permite abuzuri, ?i nu prevede un sistem de gradare a sanc?iunilor, ce ar putea duce doar īn cazuri excep?ionale la sistarea accesului la o pagin? web. CtEDO a statuat c? trebuie s? existe un cadru legal care asigur? un control riguros al scopului bloc?rii unui site ?i un control judiciar care ar preveni orice abuz (hot?rārea Ahmet Yildirim c. Turciei, 18 decembrie 2012, § 64).

 1. Proiectul de lege nu prevede suficiente garan?ii īn ceea ce prive?te stocarea ?i accesul la datele informa?ionale. Anterior, Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat prin Hot?rārea din 8 aprilie 2014 Directiva 2006/24/CE care prevedea obliga?ia p?str?rii informa?iilor informatice de c?tre furnizori ?i permitea accesul autorit??ilor la aceste date. CJUE a declarat c? scopul urm?rit de combatere a criminalit??ii grave nu a fost propor?ional cu ingerin?ele permise de Directiv?. Aspectele problematice subliniate de CJUE au fost c? Directiva se aplica asupra cvasitotalit??ii popula?iei, adic? ?i asupra persoanelor īn privin?a c?rora nu exist? indicii de comitere a unei infrac?iuni grave, f?r? excep?ii nici m?car legate de secretul profesional (§ 56- 58), ?i nu stipula o leg?tur? īntre datele p?strate ?i o amenin?are pentru siguran?a public?, ?i nu prevedea nici criterii obiective care ar limita accesul autorit??ilor competente la informa?ii ?i utilizarea lor ulterioar? pentru prevenirea ?i descoperirea infrac?iunilor (§ 59-60). Proiectul de lege propus de MAI, de asemenea, se aplic? tuturor utilizatorilor de resurse informa?ionale f?r? a prevedea excep?ii ?i nu face o leg?tur? īntre datele care urmeaz? a fi p?strate ?i categoriile de infrac?iuni care justific? accesul la aceste date.

 2. Cheltuielile financiare pentru p?strarea informa?iei se pune pe umerii furnizorilor de informa?ii. P?strarea ?i stocarea informa?iilor pe perioade de 6 luni pentru traficul de internet ?i un an pentru comunic?rile telefonice este extrem de costisitoare ?i va duce la īnchiderea unor furnizori ?i, respectiv, scumpirea serviciilor īn cazul altor furnizori. Autorii proiectului nu au efectuat o analiz? a eficien?ei acestor cerin?e de stocare a informa?iei raportat? la costuri. Avānd īn vedere nivelul sporit de s?r?cie īn Republica Moldova, scumpirea serviciilor de furnizare a serviciilor de internet ar putea afecta accesul la informa?ie ?i libertatea de exprimare a popula?iei.

 3. Proiectul nu prevede o perioad? rezonabil? īntre adoptare ?i implementare, pentru a permite furnizorilor de informa?ii s?-?i ajusteze politicile interne ?i s?-?i procure utilajul necesar, dar ?i pentru instruirea judec?torilor care vor autoriza aceste m?suri ?i a altor reprezentan?i ai organelor de drept care le vor aplica īn practic?.

Īn concluzie, fiind con?tien?i de (1) riscul major de īnc?lcare a drepturilor fundamentale ale persoanelor īn cazul adopt?rii proiectului legii īn versiunea actual?, (2) motivarea insuficient? a notei informative, īn special īn ceea ce ?ine de evaluarea costurilor pentru implementarea proiectului de lege, (3) lacunele din proiect ce ar putea duce la abuzuri din partea autorit??ilor, ?i avānd īn vederepage3image29184 page3image29344 page3image29504 page3image29664

De asemenea, suntem īngrijora?i ?i de alte ini?iative legislative ce ?in de īn?sprirea controlului organelor de drept asupra spa?iului informa?ional ?i verificarea candida?ilor la func?iile de demnitate public?. Propunerile vizeaz? modificarea Legii nr. 271 din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor ?i a

candida?ilor la func?ii publice, introducerea mandatului de securitate ?i reformarea Serviciului de Informa?ii ?i Securitate. Aceste legi, de asemenea au drept scop accesarea ?i stocarea datelor, precum ?i acordarea unor īmputerniciri nejustificate, īn afara unui proces penal, a candida?ilor sau persoanelor cu func?ii publice.

(4) lipsa general? de īncredere a societ??ii īn organele de drept, (5) maniera nedemocratic? īn care a fost votat ?i investit Guvernul ”Filip” care, de?i existau multe alte restan?e prioritare, a adoptat acest proiect la care au renun?at anterior dou? Guverne, (6) precum ?i complexitatea proiectului de lege ?i implica?iile majore care acesta īl poate avea īn societate,


SEMNATARII APELULUI SOLICIT? PARLAMENTULUI:

 1. Remiterea proiectului de lege pentru expertizare Comisiei de la Vene?ia īn vederea verific?rii corespunderii proiectului de lege cu standardele europene;

 2. Solicitarea asisten?ei partenerilor de dezvoltare pentru o analiz? a bunelor practici europene de implementare a Conven?iei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic? (Budapesta, 2001) ?i a Conven?iei Consiliului Europei pentru protec?ia copiilor īmpotriva exploat?rii sexuale ?i a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 2007);

 3. Consultarea pe larg a proiectului cu societatea civil? ?i promovarea ini?iativelor care corespund standardelor interna?ionale ?i efectuarea unei analize a costurilor necesare pentru implementarea proiectului de lege;

4. Ajustarea proiectului de lege īn vederea cre?rii cadrului legal eficient pentru prevenirea ?i combaterea crimelor     contra minorilor ?i a terorismului, pe de o parte, ?i excluderea din proiect a infrac?iunilor pentru care nu sunt justificate aplicarea m?surilor speciale de investiga?ie ce pot afecta grav via?a privat? sau libertatea de exprimare a persoanelor, pe de alt? parte.

 


Organiza?iile semnatare:

 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),

 2. Amnesty International Moldova,

 3. Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova (CJIM),

 4. RISE Moldova,

 5. Centrul de Resurse DIALOG-Pro,

 6. BIOS,

 7. Funda?ia pentru Dezvoltare din Moldova,

 8. Asocia?ia Presei Independente (API),

 9. Uniunea organiza?iilor invalizilor din Republica Moldova,

 10. Transparency International – Moldova,

 11. Asocia?ia Promo-LEX,

 12. Asocia?ia pentru Guvernare Eficienta si Responsabila,

 13. Funda?ia Est-European?,

 14. Terra-1530,

 15. Institutul de Politici Publice (IPP),

 16. Centrul National de Mediu,

 17. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),

 18. Asocia?ia Femeilor pentru Protec?ia Mediului si Dezvoltarea Durabil?,

 19. Asocia?ia Femeilor Profesioniste ?i de Afaceri din Moldova,

 20. Centrul de Resurse „Tineri ?i Liberi”,

 21. Asocia?ia Micului Business,

 22. Institutul pentru Politici ?i Reforme Europene (IPRE)

 23. Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? (ADEPT),

 24. Institutul de Reforme Penale (IRP),

 25. Ambasada Drepturilor Omului.

page4image22712 page4image22872 page4image23032

 

 

Cinci organiza?ii a societ??ii civile din Republica Moldova vor ob?ine suport financiar pentru realizarea proiectelor atīt īn ?ar? cīt ?i pe īntreg arealul Parteneraitului Estic. Sus?inerea financiar? de pīn? la 25000 de euro a fost oferit? īn cadrul programului de granturi a Forumului Societ??ii Civile din Parteneraitul Estic. Īn total au fost depuse spre examinare 49 de propuneri de proiecte eligibile din ??rile Parteneriatului Estic, dintre care 17 vor fi finan?ate.

Proiectele ONG-urilor din Moldova vor targheta subiecte ca, consolidarea eforturilor de combaterea corup?iei politice īn ??rile PaE, diseminarea experien?ei Letoniei īn dep??irea crizei economice, sporirea particip?rii societ??i civile īn implementarea standardelor Europene, implementarea managementului de?eurilor īn conformitate cu Acordul de Asociere ?i promovarea reformelor īn sistemul educa?ional superior.

Proiectele urmeaz? s? se desf??oare pe parcursul anului 2016, rezultatele acestora vor fi prezentate la urm?torul Forum al Societ??ii Civile din PaE, īn toamna anului 2016.

Lista tuturor proiectelor ce vor fi sus?inute de Forumul Societ??ii Civile din PaE poate fi g?sit? aici.

 

 

The EU Delegation to the Republic of Moldova published the call for proposals “Strengthening the role of civil society in monitoring budget support operations” under the reference (18/08/2015) EuropeAid/151638/DH/ACT/MD which is open for applications until 10 May 2016.

The global objective of this call for proposals is to improve the effectiveness, transparency and accountability of EU assistance in mainstreaming civil society activity in the main sectors of budget support.

Information sessions will be held in the period 6 – 8 April in the following locations:

 1. 6 April 2016 at Comrat in Altin Palace Hotel (Lenin 204 – E str., Comrat, Republic of Moldova) from 11.00h to 13.00h.
 2. 7 April 2016 at Balti in Lido Hotel (str. Decebal 139, Balti, Republic of Moldova) from 14.00 to 16.00
 3. 8 April 2016 at Chisinau in Regency Hotel & Convention (Sfatul Tarii 17 str., MD 2012, Chisinau, Republic of Moldova) from 10.00 to 12.00

For more information about the call for proposals :

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151638

 
Mai multe articole..
English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 52 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us