Invitație la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazează pe realizarea Politicii Europene de Vecinătate mai mult...

Cum funcționează CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participanţi facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiinţate şi funcţionează pentru a discuta problemele legate de platformele tematice şi îmbogăţi ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

Noutati

Masa de discuție cu oameni de afaceri și mici antreprenori din or. Rezina

În cadrul proiectului ”Susținerea participării democratice a agricultorilor și  a antreprenorilor agro-alimentari în procesul decizional în contextul DCFTA”, la data de 15 mai oameni de afaceri și mici antreprenori din or. Rezina s-au întrunit la o masă de discuție privind avantajele parcursului european pentru antreprenorii din sectorul agrolimentar, precum și oportunitățile exportului  în țările membre ale Uniunii Europene.

În cadrul discuțiilor participanții au relatat despre problemele pe care le intîmpină în activitatea sa, inclusiv cele de racordare la standardele europene de calitate, certificarea produselor, identificarea partenerilor în țările UE și capacitățile de a menține relații durabile cu aceștea.

Agenții economici au salutat ideia organizării instruirilor în domeniul dezvoltării afacerilor și au venit cu exemple din experiențele proprii în vederea identificării acțiunilor concrete necesare a fi întreprinse de către instituțiile de stat, dar și de către agenții economici din sectorul privat pentru  ameliorarea  climatului antreprenorial în agricultură.

 

Susținerea Participării Democratice a Agricultorilor și Antreprenorilor Agro-Alimentari în procesul decizional în contextul DCFTA

La data de 30 aprilie 2015 în or. Soroca s-a desfășurat ședința grupului de lucru regional cu genericul: „Susținerea Participării Democratice a Agricultorilor și Antreprenorilor Agro-Alimentari în procesul decizional în contextul DCFTA”. În cadrul acestei sesiuni, producătorii agro-alimentari și fermierii au fost informați despre beneficiile parcursului european și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană.

Deasemenea, publicul a fost informat despre valorile, principiile integrării europene și despre avantajele exportului în țările membre ale Uniunii Europene prin prisma Acordului de Asociere cu Republica Moldova. În cadrul acestei întruniri accentul a fost pus asupra necesității orientării spre preferințele consumatorilor, calitatea și standartele impuse de UE. S-a adus la cunoștință actele și procedura de dobîndire a certificatelor necesare și standartele de calitate și igienă pe care se pune accentul în  procesul de producere a marfurilor competitive pe piața UE.

 

Statement of the National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum of Moldova on the need of ensuring the rule of law in the banking system

The National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum of Moldova has repeatedly expressed its concerns in connection with the uncertain situation related to the banking system investigation, in particular to Banca de Economii, Banca Sociala and Unibank. We consider Kroll declarations as being unacceptable, unreasoned and contradicting national interests.

Stability of the banking system is a key component for ensuring security of the Republic of Moldova, the investment climate, foreign financial aid and economic development of the country. Public trust to the banking system depends on the system’s compliance with legal requirements, including transparency, correctness and responsibility.

We recognize the sensitivity of the banking system to any speculation in relation to its stability, and absence of official information about actions of responsible institutions and the fact that the report of the company that performed audit of doubtful transactions was not published, will further continue discrediting the ability of state institutions to act according to their competence.  Lack of state institutions’ experience in conducting proper investigations can be compensated by a request addressed to relevant European institutions.

 

Statement on transparency and monitoring over the use of EU funds

Chisinau,

April 2015

Pro-European parties, which have access to governance after 2009, have established as priority objective Moldova's European integration as a prerequisite for the country’s development and modernization. Moldovan citizens have supported these efforts, as confirmed by all elections that took place after 2009. At the same time, to achieve this ambitious goal, in recent years Moldova has benefitted from diplomatic support, logistics, as well as considerable financial EU support, estimated at hundreds of millions euros.

However, once reaching the governance, the pro-European parties have self-associated with the European integration process, considering that EU will support them in circumstances. Moreover, they took advantage of EU generosity and committed numerous legal and financial abuses. Consequently, after six years of pro-European governance, the citizens’ general perception is that politicians, declaring themselves pro-European, are just wearing the banner of European integration. Their practices, the level of corruption and lack of transparency in decision making and management of European funds show that their approaches are far from European ones.

 

Declarație cu privire la transparența și monitorizarea utilizării fondurilor europene

Chișinău,

21 aprilie 2015

Partidele pro-europene care au acces la guvernare după anul 2009 și-au stabilit obiectiv prioritar integrarea europeană a Republicii Moldova, drept condiție esențială pentru dezvoltarea și modernizarea țării. Cetățenii Republicii Moldova au susținut aceste eforturi, fapt confirmat de toate scrutinele electorale care au avut loc după 2009. Totodată, pentru realizarea acestui obiectiv ambițios, în ultimii ani Republica Moldova a beneficiat de o susținere diplomatică, logistică, dar și financiară considerabilă din partea UE, estimată la sute de milioane de euro.

Ajunse însă la guvernare partidele pro-europene s-au autoasociat cu procesul de integrare europeană, considerând că vor fi susținute de UE în orice împrejurări. Mai mult, acestea au profitat de generozitatea UE și au comis numeroase abuzuri de ordin legislativ și financiar. În consecință, după șase ani de guvernare pro-europeană, percepția generală a cetățenilor este că politicienii care se declară pro-europeni poartă doar stindardul de integrare europeană. Practicile pe care le utilizează, nivelul de corupție, precum și lipsa transparenței în luarea deciziilor și gestionarea fondurilor europene denotă faptul că abordările lor sunt departe de cele europene.

 
Mai multe articole..
English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 62 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us