Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i îmbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Declara?ia societ??ii civile privind campania de discreditare a reprezentan?ilor corpului diplomatic din Republica Moldova

Index articol
Declara?ia societ??ii civile privind campania de discreditare a reprezentan?ilor corpului diplomatic din Republica Moldova
Pagina 2
Toate paginile


Declaration of civil society organizations on the campaign aimed at discrediting representatives of the diplomatic corps in the Republic of Moldova

The representatives of civil society organizations express their deepest concern about the campaign led by some political interest groups and affiliated media institutions aimed at discrediting the representatives of the diplomatic corps that monitor the evolution of reforms in the Republic of Moldova.

We condemn the accusations made by these groups in saying that members of the diplomatic corps interfere in the justice act or that members of the diplomatic corps can only give general talks about the problem of corruption and cannot point at concrete illegalities and anti-democratic deviations.

We demand that these political interest groups stop their unfounded and inadmissible attacks.

As the Republic of Moldova started on the European path, the European Union launched a major campaign of financial, technical and expert assistance to support the reforms in our country. Therefore, we believe that the foreign donors have the right to present their opinion not only vis-à-vis the implementation of separate activities from action plans, but also about the results of these reforms or their absence.

One of the reasons for civil society organizations that monitor reforms in the country to share their opinions and expertise with international institutions, donors and development partners, is to influence decision makers in Moldova to consolidate the state of law and democracy based on a free market economy.  The critical opinions passed by the representatives of the diplomatic corps accredited in Moldova, especially of the partners that invest the money of their taxpayers in the development of the Republic of Moldova, present a useful and necessary for the Government and Moldovan citizens evaluation and the conclusions of the foreign diplomats need to be treated sincerely and honestly to correct the path of the reforms and initiate modifications in the areas that lag behind.

 


 

 

Declara?ia societ??ii civile privind campania de discreditare a reprezentan?ilor corpului diplomatic din Republica Moldova

Reprezentan?ii societ??ii civile î?i exprim? îngrijorarea în leg?tura cu campania de discreditare a reprezentan?ilor corpului diplomatic care urm?resc evolu?ia reformelor din Republica Moldova, pornit? de unele grupuri de interese politice ?i institu?iile media afiliate acestora. Consider?m c? învinuirile de imixtiune în actul justi?iei, referin?ele la faptul c? diploma?ii ar avea doar dreptul de a vorbi la general despre problema corup?iei ?i “nu pot s? arate cu degetul” la cazurile concrete de ilegalit??i ?i derapaje antidemocratice, sunt incorecte. Solicit?m grupurilor de interese politice care dirijeaz? campania de discreditare a reprezentan?ilor corpului diplomatic s? înceteze aceste atacuri nefondate ?i inadmisibile.

Urmare a asum?rii parcursului european de c?tre Republica Moldova, Uniunea European? a demarat o asisten?? financiar?, tehnic? ?i de expertiz? de propor?ii pentru a sus?ine reformele în ?ara noastr?. Consider?m c? donatorii str?ini au dreptul de a se pronun?a nu doar asupra implement?rii unor activit??i concrete din planurile de ac?iuni, dar ?i asupra rezultatelor reformelor sau asupra lipsei acestor rezultate.

Organiza?iile societ??ii civile care monitorizeaz? mersul reformelor din ?ar?, transmit opiniile ?i expertizele sale institu?iilor interna?ionale, donatorilor ?i partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv pentru exercitarea influen?ei asupra factorilor de decizie în scopul consolid?rii statului de drept, democratic, cu o economie bazat? pe libera concuren??. Opiniile critice, transmise de c?tre reprezentan?ii corpului diplomatic acreditat în Moldova, în special de c?tre partenerii care investesc banii contribuabililor din ??rile lor pentru dezvoltarea Republicii Moldova, reprezint? o evaluare necesar? ?i util? Guvernului ?i cet??enilor moldoveni, iar concluziile diploma?ilor str?ini trebuie s? fie examinate cu sinceritate ?i onestie pentru a corecta mersul reformelor sau a ini?ia modific?ri în domeniile restante.

Semnatari:

ADEPT

Agen?ia de Cooperare Transfrontalier? si Integrare Europeana

Asociatia Internationala a Pastratorilor Riului Eco-TIRAS

Asociatia Mucului Business

Asociatia Presei Independente

AFPMDD (Women’s Association for the Environment Protection and Sustainable Development)

Business Consulting Institute

BIOS

BPW Moldova

Centrul de Analiza si Prevenire a Coruptiei

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate

Consiliul Na?ional al Tineretului din Moldova

Ecological Counseling Center Cahul

Fundatia Est-Europeana

Funda?ia pentru dezvoltare

IDIS Viitorul

Institutul de Instruire in Dezvoltare "MilleniuM"

Institutul de Dezvoltare Urban?

Institutul de Politici Publice

Institutul pentru Politici si Reforme Europene

Institutul pentru o Guvernare Deschisa

PROMO-LEX

RCTV Memoria

REC-Moldova

Terra-1530

Transparency International – Moldova

Uniunea organiza?iilor invalizilor din Republica Moldova

English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 11 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us